Tìm thấy (23) doanh nghiệp tại Xã Phù Lưu

HTX ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CHỢ LỘC HÀ

Mã số thuế: 3002103006

Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Sơn

Địa chỉ: thôn Thanh Mỹ, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG GLOBAL

Mã số thuế: 3002076056

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Đông

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Phúc, thôn Thanh Lương, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƯƠNG THÀNH

Mã số thuế: 3002071474

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thành, thôn Đông Châu, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT LỘC HÀ

Mã số thuế: 3002026457

Đại diện pháp luật: Đăng Văn Chiến

Địa chỉ: Thôn Thanh Mỹ, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH TRẦN ANH NGHĨA

Mã số thuế: 3002023914

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đạt

Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Văn Đạt, Thôn Thanh Mỹ, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÙ LƯU

Mã số thuế: 3001935523

Đại diện pháp luật: Hợp tác xã vệ sinh môi trường

Địa chỉ: Phù Lưu, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH NHẬT GIANG PL

Mã số thuế: 3001931261

Đại diện pháp luật: Phạm Nhật Giang

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Nhật Giang, xóm 5, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH ĐÔNG CHÂU

Mã số thuế: 3001896930

Đại diện pháp luật: Đặng Bé

Địa chỉ: Tại nhà ông Đặng Bé, xóm Đông Châu, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 3001797094

Đại diện pháp luật: Trần Hải Châu

Địa chỉ: Nhà ông Trần Hải Châu, xóm Bắc Sơn, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÙ LƯU

Mã số thuế: 3001777059

Đại diện pháp luật: Phan Văn Dương

Địa chỉ: Thôn Thanh Ngọc, Xã Phù Lưu, Xã Phù Lưu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh