Tìm thấy (499) doanh nghiệp tại Huyện Lộc Hà

UBND XÃ TÂN LỘC

Mã số thuế: 3000822164

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Sơn

Địa chỉ: Xã Tân Lộc, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 3000403974

Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Chiến

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TỊNH

Mã số thuế: 3000383559

Đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Thanh

Địa chỉ: Xóm 2, Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG HÀ

Mã số thuế: 3000336125

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đồng

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tân Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NAM PHÁT

Mã số thuế: 3001936090

Đại diện pháp luật: Phan Văn Nam

Địa chỉ: Tại nhà ông Phan Văn Nam, thôn Trung Sơn, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHẠM GIA

Mã số thuế: 3002131229

Đại diện pháp luật: Phạm Bá Tài

Địa chỉ: Thôn Yến Giang, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH A.O.A VIỆT NAM

Mã số thuế: 3002127504

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Việt

Địa chỉ: (Nhà ông Dương Trí Tùng) thôn Thượng Phú, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC HỒNG THỦY

Mã số thuế: 3002079963

Đại diện pháp luật: Hợp tác xã dùng nước Hồng Thủy

Địa chỉ: Thôn Yên Giang, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH NÚI HỒNG NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 3002073175

Đại diện pháp luật: Nguyễn An Bổn.

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 3002071763

Đại diện pháp luật: Mai Thị Hương

Địa chỉ: Thôn Trường An, Xã Hồng Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh