Tìm thấy (499) doanh nghiệp tại Huyện Lộc Hà

HTX KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ AN LỘC

Mã số thuế: 3001712809

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hiến

Địa chỉ: Xã An Lộc, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỈNH GIA

Mã số thuế: 3001651698

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tín

Địa chỉ: Xóm 4, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


UBND XÃ AN LỘC

Mã số thuế: 3000788717

Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Thạch

Địa chỉ: Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỘC

Mã số thuế: 3000750569

Đại diện pháp luật: Phạm Huân

Địa chỉ: Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


TRƯỜNG MẦM NON AN LỘC

Mã số thuế: 3000640894

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỷ

Địa chỉ: Xã An lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LỰC ANH

Mã số thuế: 3000438582

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hiến

Địa chỉ: Xóm 5, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANH ĐỨC

Mã số thuế: 3000411968

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quế

Địa chỉ: Xóm 2, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT LÀO

Mã số thuế: 3000272640

Đại diện pháp luật: Đào thị Khương

Địa chỉ: Nhà khuyến học Hoa Cương, thôn Quyết Thắng, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HTX KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ AN LỘC

Mã số thuế: 3001716680

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hiến

Địa chỉ: Xã An Lộc, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


PHAN TRỌNG LƯU

Mã số thuế: 3001512447

Đại diện pháp luật: Phan Trọng Lưu

Địa chỉ: xã An Lộc, Xã An Lộc, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh