Tìm thấy (499) doanh nghiệp tại Huyện Lộc Hà

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG LỘC HÀ

Mã số thuế: 3000642612

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ĐÌNH LAM

Mã số thuế: 3000428841

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: Xóm Thăng Long, xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÂY CẢNH BẰNG SƠN

Mã số thuế: 3000412009

Đại diện pháp luật: Đặng Danh Tân

Địa chỉ: Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ SƠN HỒNG

Mã số thuế: 3000375766

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Địa chỉ: Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


CÔNG TY CP XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI , DỊCH VỤ CƯỜNG LÂM

Mã số thuế: 3001265727

Đại diện pháp luật: Lê Văn Cường

Địa chỉ: Thôn Khánh Yên, xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÓC KIÊU

Mã số thuế: 3001247189

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Ngọc

Địa chỉ: Xóm Xuân Hải, xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ TÀI HÙNG

Mã số thuế: 3002146962

Đại diện pháp luật: Phạm Hùng

Địa chỉ: Thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN LỘC HÀ

Mã số thuế: 3000674942-001

Đại diện pháp luật: Phan Anh Tuấn

Địa chỉ: xã Thạch Bằng, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh


TRUNG TÂM VIỄN THÔNG LỘC HÀ

Mã số thuế: 3000171385-015

Đại diện pháp luật: Phan Văn Bằng

Địa chỉ: ., Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh