Tìm thấy (162) doanh nghiệp tại Huyện Kon Rẫy

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6100490775

Đại diện pháp luật: Dương Xuân Đoan

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊNH PHÁT

Mã số thuế: 6100294530

Đại diện pháp luật: Võ Xuân Cường

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Mã số thuế: 6100207030

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


UBND XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 6100139341

Đại diện pháp luật: A Reng

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRỒNG RỪNG 1 - 5

Mã số thuế: 6100138919

Đại diện pháp luật: La Xuân Thịnh

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN KON TUM

Mã số thuế: 4100511982

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Phước

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6100528644

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tư

Địa chỉ: Thôn 1, xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101261827

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Mã số thuế: 6100600731

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Mai

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM VIÊN

Mã số thuế: 6100189078

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hoan

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum