Tìm thấy (7) doanh nghiệp tại Xã Đắk Tơ Lung

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP-XÂY DỰNG ĐĂK TƠ LUNG XANH

Mã số thuế: 6101224864

Đại diện pháp luật: Võ Tường

Địa chỉ: Thôn 04, Kon Mong Tu, Xã Đắk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


ĐỊA BÀN THU XÃ ĐĂK TƠ LUNG

Mã số thuế: 6101196159

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Đăk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


THU VÃNG LAI XÃ ĐĂK TƠ LUNG

Mã số thuế: 6101196222

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Đăk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐĂK TƠ LUNG

Mã số thuế: 6100637890

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Thoài

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐĂK TỜ LÙNG

Mã số thuế: 6100632860

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Cao

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG MẦM NON ĐĂKTƠLUNG

Mã số thuế: 6100632797

Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Đoan

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


UBND XÃ ĐĂK TƠLUNG

Mã số thuế: 6100190108

Đại diện pháp luật: Y- Đê

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum