Tìm thấy (38) doanh nghiệp tại Thị trấn Đắk Rve

ĐỊA BÀN THU THỊ TRẤN ĐẮK RVE

Mã số thuế: 6101196127

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị Trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGHĨA SƠN

Mã số thuế: 6101193729

Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Thoa

Địa chỉ: Số nhà 257, Đường Hùng Vương, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO LINH KON RẪY

Mã số thuế: 6101189056

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nguyện

Địa chỉ: Số nhà 192, Đường Duy Tân, Thôn 3, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT KR

Mã số thuế: 6101165538

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Phương

Địa chỉ: Thôn 9, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101163202

Đại diện pháp luật: Lê Việt Kiều

Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN DŨNG - THANH AN

Mã số thuế: 6101120093

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Vĩ

Địa chỉ: Số nhà 27, Đường 94, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101081422

Đại diện pháp luật: Đinh Trường An

Địa chỉ: Thôn 9, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIỆN ĐẠT KON RẪY

Mã số thuế: 6100917841

Đại diện pháp luật: Mai Thị Được

Địa chỉ: Thôn 5, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG MẦM NON 19 - 5

Mã số thuế: 6100637996

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Sáu

Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐĂKRVE

Mã số thuế: 6100638005

Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hải

Địa chỉ: Thôn 5, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum