Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Đắk Pne

THU VÃNG LAI XÃ ĐẮK PNE

Mã số thuế: 6101196208

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Đắk Pne, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


ĐỊA BÀN THU XÃ ĐẮK PNE

Mã số thuế: 6101196134

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Đắk Pne, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ - TIỂU HỌC ĐẮK PNE

Mã số thuế: 6100637900

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đào Diễn

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Pne, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG MẦM NON ĐĂKPNE

Mã số thuế: 6100637918

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Pne, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ - THCS ĐẮK PNE

Mã số thuế: 6100637883

Đại diện pháp luật: Trần Trọng Nghị

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Pne, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


UBND XÃ ĐĂK PNE

Mã số thuế: 6100224332

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Pne, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum