Tìm thấy (13) doanh nghiệp tại Xã Đắk Tờ Re

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 6101243271

Đại diện pháp luật: NGUYễN THị MAI TàI

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG KON TUM

Mã số thuế: 6101196991

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tư

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


THU VÃNG LAI XÃ ĐẮK TỜ RE

Mã số thuế: 6101196261

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


ĐỊA BÀN THU XÃ ĐẮK TỜ RE

Mã số thuế: 6101196180

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MY

Mã số thuế: 6100913371

Đại diện pháp luật: Đào Thị Tuyết Minh

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Mã số thuế: 6100913364

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Ba

Địa chỉ: , Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐĂKTỜ RE

Mã số thuế: 6100682741

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Phượng

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG TIỂU HỌC KA PA KƠ LƠNG

Mã số thuế: 6100633053

Đại diện pháp luật: Đậu Thị Kim Anh

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6100633085

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Minh

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


UBND XÃ ĐĂKTƠRE

Mã số thuế: 6100139366

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum