Tìm thấy (47) doanh nghiệp tại Xã Đắk Ruồng

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6101277457

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Bộ

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101256062

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Bắc

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XANH

Mã số thuế: 6101250303

Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Lực

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ KON RẪY

Mã số thuế: 6101246811

Đại diện pháp luật: PHẠM XUÂN KHÁNH

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SẠCH AN SINH

Mã số thuế: 6101245494

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Hường

Địa chỉ: Thôn 14, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MTV TẤN DŨNG KON RẪY

Mã số thuế: 6101233474

Đại diện pháp luật: Lê Tấn Lực

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101223532

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trí

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TÂY NGUYÊN HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101216239

Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Chương

Địa chỉ: Thôn 09, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÂM NGHIỆP PHÚC THỊNH KON TUM

Mã số thuế: 6101214626

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc ánh

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÔ HỢI

Mã số thuế: 6101214009

Đại diện pháp luật: Ngô Hợi

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum