Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Đắk Kôi

THU VÃNG LAI XÃ ĐẮK KÔI

Mã số thuế: 6101196247

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


ĐỊA BÀN THU XÃ ĐĂK KÔI

Mã số thuế: 6101196166

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG MẦM NON ĐĂK KÔI

Mã số thuế: 6100638044

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ - THCS ĐẮK KÔI

Mã số thuế: 6100633134

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiểu

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐĂK KÔI

Mã số thuế: 6100633381

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


UBND XÃ ĐĂK KÔI

Mã số thuế: 6100219597

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Long

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum