Tìm thấy (45) doanh nghiệp tại Xã Tân Lập

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK PÔ NÊ

Mã số thuế: 6101277753

Đại diện pháp luật: Trịnh Hoài Thanh

Địa chỉ: Thôn Kon Du, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ĐĂK TOA

Mã số thuế: 6101277746

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức

Địa chỉ: Thôn Kon Du, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MTV NAM PHÁT KON RẪY

Mã số thuế: 6101237140

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hồng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6100490888

Đại diện pháp luật: Mai Văn Trí

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH LÂM SẢN KỶ NGUYÊN

Mã số thuế: 6101261344

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101260284

Đại diện pháp luật: Trần Minh Quang

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101255686

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101255654

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT KON RẪY

Mã số thuế: 6101253689

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Canh

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT KON RẪY

Mã số thuế: 6101253706

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Canh

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum