Tìm thấy (162) doanh nghiệp tại Huyện Kon Rẫy

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT KON RẪY

Mã số thuế: 6101253706

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Canh

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT KON RẪY

Mã số thuế: 6101253720

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Canh

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT KON RẪY

Mã số thuế: 6101253664

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Canh

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN DƯỢC LIỆU SẠCH KON RẪY

Mã số thuế: 6101250046

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nhung

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂN TIẾN XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 6101246032

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Vỹ

Địa chỉ: Thôn 03, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN - ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VĨ THU

Mã số thuế: 6101213735

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Vĩ

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


CÔNG TY TNHH MTV CHI TÂM KON RẪY

Mã số thuế: 6101207026

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chi

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO TÂM KON RẪY

Mã số thuế: 6101199343

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC TRỌNG TÂN LẬP

Mã số thuế: 6101198036

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nhẹ

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum


ĐỊA BÀN THU XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 6101196141

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum