Tìm thấy (583) doanh nghiệp tại Huyện Tân Hồng

DOANH NGHIỆP TN VẠN LỢI

Mã số thuế: 1400100554

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Lài

Địa chỉ: Số 420, ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TN LÝ XÍA

Mã số thuế: 1400100498

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Xía

Địa chỉ: Số 173, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC 2

Mã số thuế: 1401030204

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhàn

Địa chỉ: ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG GĂNG

Mã số thuế: 1400936571

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIỒNG THỊ ĐAM

Mã số thuế: 1400925026

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DNTN TRẦN QUỐC LẪM

Mã số thuế: 1400874935

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Lẫm

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN BẢNH

Mã số thuế: 1400869808

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC 3

Mã số thuế: 1400856453

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1400855643

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1400679162

Đại diện pháp luật: Tô Bé Năm

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp