Tìm thấy (35) doanh nghiệp tại Xã Tân Công Chí

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HOÀNG THIÊN PHÁT ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402152572

Đại diện pháp luật: Vũ Thành Phát

Địa chỉ: ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH THÚY NGA TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402115700

Đại diện pháp luật: Lê Lưu Luyến

Địa chỉ: ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THẦN NÔNG HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1402050796

Đại diện pháp luật: Trần Duy Dũng

Địa chỉ: ấp Thống Nhất, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


HTXNN TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402045186

Đại diện pháp luật: Phan Văn Năm

Địa chỉ: ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÚY NGA TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402032821

Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng

Địa chỉ: ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


UBND XÃ TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1402028857

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Tân Công Chí, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


XÃ TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1402026049

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 18, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TRƯỜNG MẦM NON TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1401983581

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ: ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


HTX ĐA NGÀNH TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1401972702

Đại diện pháp luật: Võ Thành Phương

Địa chỉ: ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


UBND XÃ TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1401873853

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp