Tìm thấy (75) doanh nghiệp tại Xã Tân Phước

HỢP TÁC XÃ DỊCHVỤ NÔNG NGHIỆP NGHIA NHÂN

Mã số thuế: 1402153022

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Bé Hai

Địa chỉ: ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG XANH

Mã số thuế: 1401976841

Đại diện pháp luật: Trương Minh Thạo

Địa chỉ: Số 430, ấp Tuyết Hồng, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH PLC TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402121976

Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Trung

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐƯỢC NHƯ Ý

Mã số thuế: 1402121849

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lượm

Địa chỉ: Chợ Giồng Găng, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MAY MẶC NHỰT ANH

Mã số thuế: 1402108647

Đại diện pháp luật: Lê Thị Bé Quyên

Địa chỉ: Số 645, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MAY MẶC TUYẾT NGHĨA

Mã số thuế: 1402108686

Đại diện pháp luật: Lê Minh Hoàng

Địa chỉ: Số 231, ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 1402105043

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Địa chỉ: Số 301, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


HỢP TÁC XÃ ĐA NGÀNH AN NHIÊN

Mã số thuế: 1402079530

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy An

Địa chỉ: Tổ 22, ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THIÊN LỘC KHANG

Mã số thuế: 1402078858

Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Lộc

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH ANH VŨ ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402072687

Đại diện pháp luật: Trang Văn Vũ

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp