Tìm thấy (33) doanh nghiệp tại Xã Tân Thành B

CÔNG TY TNHH HỒNG PHÁT THỊNH

Mã số thuế: 1402077318

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phát

Địa chỉ: Số 463, ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG - VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THU HẠNH

Mã số thuế: 1402122313

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghiên

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THẦN NÔNG

Mã số thuế: 1402101948

Đại diện pháp luật: Uông Tín Hữu

Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH HƯỜNG NGỌC

Mã số thuế: 1402068169

Đại diện pháp luật: Trần Kim Ngọc

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TRUNG QUỐC KHANG

Mã số thuế: 1402053490

Đại diện pháp luật: Võ Trung Hiếu

Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH ADC TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402052803

Đại diện pháp luật: Võ Viết Thanh

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP TẤN ĐẠT

Mã số thuế: 1402041248

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấn

Địa chỉ: Số 207, ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÁCH KHOA ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402037851

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402032130

Đại diện pháp luật: Trần Duy Hưng

Địa chỉ: Tỉnh lộ 843, ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


UBND XÃ TÂN THÀNH B

Mã số thuế: 1402028818

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tân Thành B, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp