Tìm thấy (45) doanh nghiệp tại Xã Thông Bình

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGUYỄN THANH PHONG

Mã số thuế: 1402119649

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong

Địa chỉ: Đường tuần tra biên giới, ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH THÀNH CHÀO

Mã số thuế: 1402109633

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chào

Địa chỉ: ấp Thị, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN CÂY LÚA GROUP

Mã số thuế: 1402082357

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiền Giang

Địa chỉ: Số 266, ấp Chồi Mồi, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHƯỚC THỊNH - ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402076924

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dựt

Địa chỉ: Số 442, ấp Long Sơn, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG KHÁNH VY

Mã số thuế: 1402069959

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Mai

Địa chỉ: ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NHƯ HIẾU

Mã số thuế: 1402067493

Đại diện pháp luật: Trần Minh Hiếu

Địa chỉ: Cụm dân cư bờ đông Long Sơn Ngọc, ấp Chòi Mòi, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH TRỌNG NGUYÊN ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402063749

Đại diện pháp luật: Cao Minh Quang

Địa chỉ: ấp Cà Vàng, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH ÚT - DUYÊN

Mã số thuế: 1402056325

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn út

Địa chỉ: Tỉnh lộ ĐT 843, ấp Long Sơn, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÍ THÔNG

Mã số thuế: 1402055321

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Dũng

Địa chỉ: Cụm dân cư ấp Cà Vàng, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


HTX ĐA NGÀNH THÔNG BÌNH

Mã số thuế: 1402053927

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung

Địa chỉ: 19 lô E, ấp Chòi Mòi, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp