Tìm thấy (31) doanh nghiệp tại Xã Tân Thành A

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN THOẠI THANH HUY

Mã số thuế: 1402071852

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thanh

Địa chỉ: ấp Anh Dũng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI LỘC VÀNG

Mã số thuế: 1402064527

Đại diện pháp luật: Lâm Thị Nguyệt

Địa chỉ: ấp Thi Sơn, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH NHẤT THU TÂM

Mã số thuế: 1402054141

Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Tâm

Địa chỉ: Số 28, ấp Thi Sơn, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÀNH A

Mã số thuế: 1402051253

Đại diện pháp luật: Lâm Thị Hồng Vương

Địa chỉ: ấp Chiến Thắng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


UBDN XÃ TÂN THÀNH A

Mã số thuế: 1402028800

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Tân thành A, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


XÃ TÂN THÀNH A

Mã số thuế: 1402025951

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 14, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO CƯỜNG TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402021650

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cúp

Địa chỉ: Số 224/6A, ấp Anh Dũng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH TÂM TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1401997111

Đại diện pháp luật: Lê Minh Tâm

Địa chỉ: Số 202, ấp Cả Cái, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG THU NGÂN NĂM ĐẸP

Mã số thuế: 1401962567

Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Tâm

Địa chỉ: ấp Anh Dũng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TN MUA BÁN VÀNG KIM THÀNH HAI TIỆM

Mã số thuế: 1401952505

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Giàu

Địa chỉ: Số 280, ấp Anh Dũng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp