Tìm thấy (215) doanh nghiệp tại Thị trấn Sa Rài

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VINA

Mã số thuế: 1402149812

Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH XE MÁY THANH PHONG HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1402150021

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, khóm 1, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 1402125628

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhàn

Địa chỉ: Đường Trần Phú, khóm 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG GIA PHÁT

Mã số thuế: 1402125145

Đại diện pháp luật: Lộ Văn Triệu

Địa chỉ: Đường số 2, khóm 1, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THIÊN QUANG

Mã số thuế: 1402123980

Đại diện pháp luật: Trương Phú Trung

Địa chỉ: Đường Huỳnh Công Chí, khóm 1, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TĂNG THỊ LIÊN

Mã số thuế: 1402123317

Đại diện pháp luật: Tăng Thị Liên

Địa chỉ: Số 348A, đường Nguyễn Huệ, khóm 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH NGỌC NHƯ Ý TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402118613

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Kính

Địa chỉ: Số 79, đường Hùng Vương, khóm 1, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TÀI KHGOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ

Mã số thuế: 1402113453

Đại diện pháp luật: Cao Thành Lập

Địa chỉ: 329A Nguyễn Huệ KHóm 3 THị trấn Sa Rài, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ

Mã số thuế: 1402113527

Đại diện pháp luật: Cao Thành Lập

Địa chỉ: 329A Nguyễn Huệ khóm 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ

Mã số thuế: 1402113534

Đại diện pháp luật: Cao Thành Lập

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp