Tìm thấy (583) doanh nghiệp tại Huyện Tân Hồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRÍ NHÂN

Mã số thuế: 1401994865

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Nhân

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TRƯỜNG MẦM NON GIỒNG GĂNG

Mã số thuế: 1401984225

Đại diện pháp luật: Trần Thị ánh

Địa chỉ: ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TN QUANG VINH GIỒNG GĂNG

Mã số thuế: 1401982940

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Địa chỉ: Số 838, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MAY MẶC PHƯƠNG HUY

Mã số thuế: 1401951533

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Số 645, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH MTV SX-TM ĐẸP LẮM

Mã số thuế: 1401938116

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lắm Em

Địa chỉ: Số 842, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM HOA NGHĨA

Mã số thuế: 1401923448

Đại diện pháp luật: Trần Văn Nghĩa

Địa chỉ: Số 63, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG LÝ XÍA GIỒNG GĂNG

Mã số thuế: 1401922324

Đại diện pháp luật: La Thị Thủy

Địa chỉ: Số 148, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG HOA TRANH

Mã số thuế: 1401918871

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa Tranh

Địa chỉ: Chợ Giồng Găng, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG THANH LONG GIỒNG GĂNG

Mã số thuế: 1401918688

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình

Địa chỉ: Số 89, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


UBND XÃ TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1401873878

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Hòang Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp