Tìm thấy (583) doanh nghiệp tại Huyện Tân Hồng

DOANH NGHIỆP TN ÚT KIỆT

Mã số thuế: 1401392518

Đại diện pháp luật: Trần Văn Kiệt

Địa chỉ: Số 168, tổ 16, ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH 01TV TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐT NHƯ Ý

Mã số thuế: 1401389480

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Được

Địa chỉ: Số 226, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÂN CHÂU

Mã số thuế: 1401218862

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tiến

Địa chỉ: Số 304, ấp Tuyết Hồng, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH THUẬN

Mã số thuế: 1401174284

Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Huệ

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠT HUÊ

Mã số thuế: 1400968647

Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Đạt

Địa chỉ: Số 409, ấp Tuyết Hồng, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC 1

Mã số thuế: 1400811205

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Tuyết Hồng, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỲ HƯNG

Mã số thuế: 1400473242

Đại diện pháp luật: Đoàn Duy Khoa

Địa chỉ: Số 285H, ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


UBND XÃ TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1400464463

Đại diện pháp luật: Phạm Việt Thanh

Địa chỉ: Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM KINH

Mã số thuế: 1400137032

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kinh

Địa chỉ: Số 161, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN VĂN TÀI

Mã số thuế: 1400137674

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tài

Địa chỉ: Số 423, tổ 25, ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp