Tìm thấy (2) doanh nghiệp tại Xã Vàng Đán

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ĐÁN

Mã số thuế: 5600312049

Đại diện pháp luật: Lò Thị Khoa

Địa chỉ: xã Vàng Đán, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


UBND XÃ VÀNG ĐÁN

Mã số thuế: 5600275340

Đại diện pháp luật: Mùa Chớ Sùng

Địa chỉ: Xã Vàng Đán, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên