Tìm thấy (128) doanh nghiệp tại Huyện Nậm Pồ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUANG THUẬN

Mã số thuế: 5600333070

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG

Mã số thuế: 5600228319

Đại diện pháp luật: Phan Khắc Tập

Địa chỉ: Xã Si Pa Phìn, Xã Si pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG THCS TÂN PHONG

Mã số thuế: 5600227114

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm

Địa chỉ: Xã Si Pa Phìn, Xã Si pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SI PA PHÌN

Mã số thuế: 5600227107

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệp

Địa chỉ: Xã Si Pa Phìn, Xã Si pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SI PA PHÌN

Mã số thuế: 5600226953

Đại diện pháp luật: Lò Văn Chơi

Địa chỉ: Xã Si Pa Phìn, Xã Si pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG THCS PHÌN HỒ

Mã số thuế: 5600227227

Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Trịnh

Địa chỉ: Xã Phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON PHÌN HỒ

Mã số thuế: 5600227139

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Chăn Nuôi, Xã Phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


UBND XÃ PHÌN HỒ

Mã số thuế: 5600207767

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG KIÊN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600159400

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ: Bản Đệ Tinh 2, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG RỪNG CHÀ NƯA

Mã số thuế: 5600322382

Đại diện pháp luật: Tao Văn Vin

Địa chỉ: Bản pa có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên