Tìm thấy (4) doanh nghiệp tại Xã Nậm Tin

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ NẬM TIN

Mã số thuế: 5600321660

Đại diện pháp luật: Trần Công Hường

Địa chỉ: Nậm Tin, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


UBND XÃ NẬM TIN

Mã số thuế: 5600275358

Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Quán

Địa chỉ: Xã Nậm Tin, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600205128

Đại diện pháp luật: Mai Xuân Kiên

Địa chỉ: Bản Nâm Tin 2, Xã Chà Cang, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯƠ�NG MÂ�M NON NÂÊM TIN

Mã số thuế: 5600333183

Đại diện pháp luật: to�ng thiÊ noÊi

Địa chỉ: xa� NâÊm Tin, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên