Tìm thấy (4) doanh nghiệp tại Xã Si pa Phìn

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG

Mã số thuế: 5600228319

Đại diện pháp luật: Phan Khắc Tập

Địa chỉ: Xã Si Pa Phìn, Xã Si pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG THCS TÂN PHONG

Mã số thuế: 5600227114

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm

Địa chỉ: Xã Si Pa Phìn, Xã Si pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SI PA PHÌN

Mã số thuế: 5600227107

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệp

Địa chỉ: Xã Si Pa Phìn, Xã Si pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SI PA PHÌN

Mã số thuế: 5600226953

Đại diện pháp luật: Lò Văn Chơi

Địa chỉ: Xã Si Pa Phìn, Xã Si pa Phìn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên