Tìm thấy (3) doanh nghiệp tại Xã Nậm Chua

TRƯỜNG MẦM NON NẬM CHUA

Mã số thuế: 5600324975

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Hằng

Địa chỉ: Bản Nậm Chua 4, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600292138

Đại diện pháp luật: Lương Đình Tuấn

Địa chỉ: Nậm Ngà, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


UBND XÃ NẬM CHUA

Mã số thuế: 5600275333

Đại diện pháp luật: Lèng Văn Xương

Địa chỉ: Xã Nậm Chua, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên