Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Nà Bủng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SINH DINH

Mã số thuế: 5600272036

Đại diện pháp luật: Giàng A Tùng

Địa chỉ: Bản Nà Bủng 3, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


UBND XÃ NÀ BỦNG

Mã số thuế: 5600239889

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nà Bủng, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NÀ BỦNG

Mã số thuế: 5600206996

Đại diện pháp luật: Dương Duy Dần

Địa chỉ: Xã Nà Bủng, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ BỦNG SỐ 1

Mã số thuế: 5600206964

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dụ

Địa chỉ: Xã Nà Bủng, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ BỦNG

Mã số thuế: 5600206851

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng

Địa chỉ: Bản Huổi Khương, xã Nà Bủng, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG MẦN NON NÀ BỦNG

Mã số thuế: 5600206072

Đại diện pháp luật: Lường Thị Chim

Địa chỉ: Xã Nà Bủng, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên