Tìm thấy (5) doanh nghiệp tại Xã Chà Nưa

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG RỪNG CHÀ NƯA

Mã số thuế: 5600322382

Đại diện pháp luật: Tao Văn Vin

Địa chỉ: Bản pa có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÀ NƯA

Mã số thuế: 5600321974

Đại diện pháp luật: Trần Văn Khương

Địa chỉ: Bản Pa Có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÀ NƯA

Mã số thuế: 5600229792

Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Van

Địa chỉ: Xã Chà Nưa, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON CHÀ NƯA

Mã số thuế: 5600227072

Đại diện pháp luật: Tống Thị Khuyên

Địa chỉ: Xã Chà Nưa, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG TRƯỞNG THÀNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600192479

Đại diện pháp luật: Thùng Thị Quyền

Địa chỉ: Bản Nà ín, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên