Tìm thấy (26) doanh nghiệp tại Xã Tân Lập

CN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG TY CÀ PHÊ BUÔN HỒ

Mã số thuế: 6000173652-004

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Sơn

Địa chỉ: Thôn Tân Hoà, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


UNT XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 6001359120

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã TâN LậP, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


LƯU THỊ TUYẾT SƯƠNG

Mã số thuế: 6001007168

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Tuyết Sương

Địa chỉ: tân thịnh xã tân lập, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG QUỐC

Mã số thuế: 6000901710

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Vương

Địa chỉ: Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 6001689947

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dân

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Mã số thuế: 6000786955

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk