Tìm thấy (26) doanh nghiệp tại Xã Tân Lập

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DƯƠNG VÂN

Mã số thuế: 6001397327

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Dương

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI CÔNG TÁM

Mã số thuế: 6001397133

Đại diện pháp luật: Thái Đăng Công

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VĂN PHƯỚC ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001396725

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÁT NGUYÊN

Mã số thuế: 6001390272

Đại diện pháp luật: Phạm Vĩnh Nguyên

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6000941449

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: thôn 3, tân lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 6000918520

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 6000903926

Đại diện pháp luật: Hoàng Nghĩa Thành

Địa chỉ: Thôn tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG THÔNG

Mã số thuế: 6000518360

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thông

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


XÍ NGHIỆP TƯ DOANH THƯƠNG MẠI HÙNG HƯNG

Mã số thuế: 6000325489

Đại diện pháp luật: Trần Tấn Tiến

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC SƠN TẠI ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 4201089125-001

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk