Tìm thấy (17) doanh nghiệp tại Xã Ea Ngai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐỨC THÚY

Mã số thuế: 6001609589

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thúy

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ CÔNG BẰNG AN THỊNH

Mã số thuế: 6001555407

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Thanh

Địa chỉ: Số 9, thôn 9, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 6001500687

Đại diện pháp luật: Lê Thị Cảnh

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN THU LAN

Mã số thuế: 6001407889

Đại diện pháp luật: Lê Thị Bé Loan

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THANH HOA

Mã số thuế: 6001400227

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thanh

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TÙNG SEN

Mã số thuế: 6001399934

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÚC QUANG

Mã số thuế: 6001397278

Đại diện pháp luật: Trương Quang

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ EA NGAI

Mã số thuế: 6000935371

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


DNTN THƯƠNG MẠI HÙNG TUỆ

Mã số thuế: 6000670728

Đại diện pháp luật: Đào Tấn Hùng

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 6000629712

Đại diện pháp luật: Lê Trung Sơn

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk