Tìm thấy (423) doanh nghiệp tại Huyện Krông Buk

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BKF

Mã số thuế: 6001699920

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thanh

Địa chỉ: Thôn Tân Lập 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ ĐẮK NGUYÊN

Mã số thuế: 6001700823

Đại diện pháp luật: Hồ Biên

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN TECH

Mã số thuế: 6001701136

Đại diện pháp luật: Trần Thị Anh Thư

Địa chỉ: Thôn Eatus, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PMT

Mã số thuế: 6001701739

Đại diện pháp luật: Phan Quốc Hưng

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN LẬP ĐÔNG

Mã số thuế: 6001584140

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Vịnh

Địa chỉ: ThônTân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH VÕ NHẤT NAM

Mã số thuế: 6001575241

Đại diện pháp luật: Võ Văn Đông

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI

Mã số thuế: 6001498332

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiên

Địa chỉ: Tân lập, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN HỒNG THỦY

Mã số thuế: 6001421266

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Thủy

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TÂN PHÁT NGUYÊN

Mã số thuế: 6001412399

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thức

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 6001400234

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Vương

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk