Tìm thấy (48) doanh nghiệp tại Xã Cư Kpô

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG KRÔNG BÚK

Mã số thuế: 6001664766

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Đức

Địa chỉ: Thôn Kty 2, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


TRƯỜNG MẦM NON THIÊN SA

Mã số thuế: 6001658508

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Niềm

Địa chỉ: Thôn Nam Anh, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


TK QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - KBU

Mã số thuế: 6001655271

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hường

Địa chỉ: Thôn Nam Thái, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


TK QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ - KBU

Mã số thuế: 6001655289

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hường

Địa chỉ: Thôn Nam Thái, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắc Lắc


TK QL THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - KBU

Mã số thuế: 6001655264

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hường

Địa chỉ: Thôn Nam Thái, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


TK QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - KBU

Mã số thuế: 6001655257

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hường

Địa chỉ: Thôn Nam Thái, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT KRÔNG BÚK

Mã số thuế: 6001653080

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hường

Địa chỉ: Thôn Nam Thái, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HOÀNG GIA

Mã số thuế: 6001632041

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Nam Anh, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH NOHUCO

Mã số thuế: 6001611852

Đại diện pháp luật: Lê Bá Khánh Trình

Địa chỉ: Số 94 Thôn Hòa Lộc, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CƯ KPÔ

Mã số thuế: 6001606154

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiết Hùng

Địa chỉ: Số 17 Thôn Hòa Lộc, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk