Tìm thấy (26) doanh nghiệp tại Xã Tân Lập

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN LẬP ĐÔNG

Mã số thuế: 6001584140

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Vịnh

Địa chỉ: ThônTân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH VÕ NHẤT NAM

Mã số thuế: 6001575241

Đại diện pháp luật: Võ Văn Đông

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI

Mã số thuế: 6001498332

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiên

Địa chỉ: Tân lập, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN HỒNG THỦY

Mã số thuế: 6001421266

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Thủy

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TÂN PHÁT NGUYÊN

Mã số thuế: 6001412399

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thức

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 6001400234

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Vương

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN XUÂN ANH

Mã số thuế: 6001398881

Đại diện pháp luật: Trần Thị Xuân

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 6001398874

Đại diện pháp luật: Đặng Minh Thơ

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN LÂM HÂN

Mã số thuế: 6001398458

Đại diện pháp luật: Trần Hồng Lâm

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ THẢO LINH

Mã số thuế: 6001398289

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thảo

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk