Tìm thấy (230) doanh nghiệp tại Xã Pơng Đrang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BKF

Mã số thuế: 6001699920

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thanh

Địa chỉ: Thôn Tân Lập 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ ĐẮK NGUYÊN

Mã số thuế: 6001700823

Đại diện pháp luật: Hồ Biên

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN TECH

Mã số thuế: 6001701136

Đại diện pháp luật: Trần Thị Anh Thư

Địa chỉ: Thôn Eatus, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PMT

Mã số thuế: 6001701739

Đại diện pháp luật: Phan Quốc Hưng

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÀ THANH BÌNH

Mã số thuế: 6001592906

Đại diện pháp luật: Võ Mạnh Hà

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG THÀNH NGUYỄN

Mã số thuế: 6001142287

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Long

Địa chỉ: Km 44, Quốc lộ 14, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG BUK

Mã số thuế: 6001186220

Đại diện pháp luật: ĐặNG NGọC THơM

Địa chỉ: thôn 12, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Mã số thuế: 6001078338

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km 47 Thôn 12, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN KRÔNG BÚK

Mã số thuế: 6000935396

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 12, xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG BUK

Mã số thuế: 6000942805

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: THôN 12, Xã PơNG DRANG, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk