Tìm thấy (732) doanh nghiệp tại Tx. Buôn Hồ

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THIỆN AN

Mã số thuế: 6000884864

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phường Thiện An, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THƯƠNG

Mã số thuế: 6000880965

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Thông

Địa chỉ: Tổ dân phố 19, P. Thiện An, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


TRƯỜNG TIỀU HỌC TRƯNG VƯƠNG

Mã số thuế: 6000808479

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Túc

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, P. Thiện An, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN KHOA

Mã số thuế: 6000764990

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Khoa

Địa chỉ: 538 Hùng Vương, P. Thiện An, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VŨ LINH

Mã số thuế: 6000723296

Đại diện pháp luật: Lê Văn Mạnh

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thiện An, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DNTN XÂY DỰNG NHƠN THÀNH

Mã số thuế: 6000318989

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Tơn

Địa chỉ: Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TN VẬN TẢI HUỲNH TIẾN

Mã số thuế: 6000664604

Đại diện pháp luật: Cao Thị Hồng Lộc

Địa chỉ: Số 436 đường Hùng Vương, P.Thiện An, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG

Mã số thuế: 6000651066

Đại diện pháp luật: Trần Bình Trọng

Địa chỉ: Số 953 đường Hùng Vương, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THÁI SƠN

Mã số thuế: 6000512231

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn

Địa chỉ: Tổ dân phố 02, P.Thiện An, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐÔNG TRANG

Mã số thuế: 6000245931

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Đông

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, P. Thiện An, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk