Tìm thấy (19) doanh nghiệp tại Xã Ea Siên

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

Mã số thuế: 6001663931

Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hà

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk.


HTX NUÔI GÀ THẢ VƯỜN MINH HẠNH

Mã số thuế: 6001628091

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Kim Mai

Địa chỉ: Thôn 2B, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH VĂN XUÂN

Mã số thuế: 6001613698

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Xuân

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VĂN THÙY

Mã số thuế: 6001568068

Đại diện pháp luật: Lý Văn Thùy

Địa chỉ: Thôn 1A, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


MST ĐẶC TRƯNG XÃ EA SIÊN

Mã số thuế: 6001509143

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Ea Siên, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA SIM

Mã số thuế: 6001444295

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chánh

Địa chỉ: Thôn 2A, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẮNG LAI

Mã số thuế: 6001420960

Đại diện pháp luật: Dương Văn Thắng

Địa chỉ: Thôn 1A, xã Ea Siên, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƠ HOÀI

Mã số thuế: 6001417414

Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Tơ

Địa chỉ: Thôn 2B, xã Ea Siên, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH MẠNH OANH

Mã số thuế: 6001415343

Đại diện pháp luật: Dương Văn Mạnh

Địa chỉ: Thôn 2B, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH CHƯƠNG TÁM

Mã số thuế: 6001405930

Đại diện pháp luật: Dương Hồng Chương

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk