Tìm thấy (21) doanh nghiệp tại Xã Ea Drông

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ EA DRÔNG

Mã số thuế: 6001662494

Đại diện pháp luật: H' Yui Niê

Địa chỉ: Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk.


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG CƯỜNG ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001583644

Đại diện pháp luật: Trần Văn Cường

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


MST ĐẶC TRƯNG XÃ EA DRÔNG

Mã số thuế: 6001509111

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Ea Drông, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH LÂN VÂN

Mã số thuế: 6001412342

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lân

Địa chỉ: Thôn 5, xã Ea Đrông, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN LONG VĨ

Mã số thuế: 6001403852

Đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Việt

Địa chỉ: Thôn 5, xã Ea Đrông, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI SỸ LOAN

Mã số thuế: 6001399067

Đại diện pháp luật: Phan Văn Sỹ

Địa chỉ: Thôn 4, xã Ea Đrông, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN QUANG HOÀNG

Mã số thuế: 6001398754

Đại diện pháp luật: Trần Quang Hoàng

Địa chỉ: Thôn 6, xã Ea Đrông, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CAU

Mã số thuế: 6001394453

Đại diện pháp luật: H Riu Kriêng

Địa chỉ: Buôn Sing A, xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NHÂN VÂN

Mã số thuế: 6001034531

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thanh Vân

Địa chỉ: Thôn 2, xã Ea Drông, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA TĂNG BI

Mã số thuế: 6000938862

Đại diện pháp luật: H DJăm NI ê

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Đrông, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk