Tìm thấy (57) doanh nghiệp tại Phường Đạt Hiếu

CÔNG TY TNHH VIỄN DƯƠNG ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001622808

Đại diện pháp luật: Trần Thị Đức

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH TRỌNG LIỄU ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001616593

Đại diện pháp luật: Phan Thị Bích Liễu

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


HỢP TÁC XÃ QUANG LẬP

Mã số thuế: 6001613948

Đại diện pháp luật: Nguyễn văn Lập

Địa chỉ: Đạt Hiếu, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HUỲNH THỂ

Mã số thuế: 6001606796

Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Thể

Địa chỉ: Số 38 đường Văn Tiến Dũng, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH ĐAK LAK

Mã số thuế: 6001586003

Đại diện pháp luật: Lê Minh Tùng

Địa chỉ: Số 104 Hùng Vương, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


MST ĐẶC TRƯNG PHƯỜNG ĐẠT HIẾU

Mã số thuế: 6001508950

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phường Đạt Hiếu, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 6001499600

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiểm

Địa chỉ: Số 249 Hùng Vương, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG NGUYÊN ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001485284

Đại diện pháp luật: Đào Văn Hiệp

Địa chỉ: Số 27 Hùng Vương, tổ dân phố Tân Lập 1, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 6001447345

Đại diện pháp luật: Trần Vũ Lý Trường

Địa chỉ: Số 152 Hùng Vương, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA NGUYÊN HOA

Mã số thuế: 6001444312

Đại diện pháp luật: Dương Văn Nguyên

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk