Tìm thấy (16) doanh nghiệp tại Xã Ea Blang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂN LẬP - EA BLANG

Mã số thuế: 6001586123

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Khanh

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


MST ĐẶC TRƯNG XÃ EA BLANG

Mã số thuế: 6001509104

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Ea Blang, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH KHOA KHÔI

Mã số thuế: 6001420992

Đại diện pháp luật: Võ Hồng Quyền

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VŨ THÀNH VINH

Mã số thuế: 6001405962

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Vũ

Địa chỉ: Thôn Đông Xuân, xã Ea Blang, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN HẢI THỦY

Mã số thuế: 6001398257

Đại diện pháp luật: Dương Thị Thủy

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, xã Ea Blang, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN QUANG PHƯƠNG

Mã số thuế: 6001398232

Đại diện pháp luật: Lê Quang Phương

Địa chỉ: Thôn Đông Xuân, xã Ea Blang, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN XUÂN HOANH

Mã số thuế: 6001398169

Đại diện pháp luật: Lê Quang Xuân

Địa chỉ: Thôn Đông Xuân, xã Ea Blang, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Mã số thuế: 6001285020

Đại diện pháp luật: Trương Quang Thanh

Địa chỉ: Ea Blang, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS ĐINH NÚP

Mã số thuế: 6001284813

Đại diện pháp luật: Lê Viết Văn

Địa chỉ: Thông Đồng Xuân, Ea Blang, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

Mã số thuế: 6000787934

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã EaBlang, Xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk