Tìm thấy (25) doanh nghiệp tại Phường Bình Tân

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI MINH QUÂN

Mã số thuế: 6001663089

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng

Địa chỉ: 63 Nguyễn Chí Diễu, Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH MTV HP

Mã số thuế: 6001654951

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng

Địa chỉ: Số 16 đường Trần Quang Khải, Tổ dân phố 4, Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH ĐẠI LỢI ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001602424

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thời

Địa chỉ: Số 1633 đường Hùng Vương, Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI LÝ INTERNET GIA HUY

Mã số thuế: 6001569752

Đại diện pháp luật: Lê Văn Luận

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Suốt, Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


MST ĐẶC TRƯNG PHƯỜNG BÌNH TÂN

Mã số thuế: 6001509087

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: phường Bình Tân, Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI KIM HÀ LINH

Mã số thuế: 6001383980

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sơn Hà

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC SANG NGUYỆT

Mã số thuế: 6001383966

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, P.Bình Tân, Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI KIM THÀNH LONG VỸ

Mã số thuế: 6001382232

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vỹ

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, P.Bình Tân, Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOÀNG UYÊN

Mã số thuế: 6001382257

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Minh Hoàng

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, P. Bình Tân, Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀNH KHUYÊN

Mã số thuế: 6000952190

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyên

Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk