Tìm thấy (14) doanh nghiệp tại Xã Ea Sin

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOÀNG LỘC

Mã số thuế: 6001612581

Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Lộc

Địa chỉ: Thôn Ea My, Xã Ea Sin, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG MINH PHÁT

Mã số thuế: 6001567120

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Long

Địa chỉ: Buôn Ea Kring, Xã Ea Sin, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


UNT XÃ EA SIN

Mã số thuế: 6001553495

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Ea Sin, Xã Ea Sin, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA HỒNG

Mã số thuế: 6001498903

Đại diện pháp luật: Hà Thị Thuý Hạnh

Địa chỉ: Buôn Cư Kanh, Xã Ea Sin, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS BÙI THỊ XUÂN

Mã số thuế: 6000941329

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Buôn Cư Mtao, Xã Ea Sin, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ EA SIN

Mã số thuế: 6000941336

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Ea Sin, Xã Ea Sin, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


HỢP TÁC XÃ CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO

Mã số thuế: 6001669919

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tiễn

Địa chỉ: Buôn Ea Kring, Xã Ea Sin, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk.


HTX NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP EA SIN

Mã số thuế: 6000959894

Đại diện pháp luật: Trần Văn Ruỵ

Địa chỉ: Buôn Ea Kring, Xã Ea Sin, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


UNT XÃ EA SIN

Mã số thuế: 6001359071

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã EA SIN, Xã Ea Sin, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ THỨC

Mã số thuế: 6001283538

Đại diện pháp luật: Lương Hữu Hà

Địa chỉ: Buôn Sin, Xã Ea Sin, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk