Tìm thấy (2.031) doanh nghiệp tại Thành Phố Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 4800864207

Đại diện pháp luật: Thẩm Lý Giang

Địa chỉ: Xóm Khuổi Sào, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


UBND XÃ CHU TRINH

Mã số thuế: 4800777988

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 4800167492

Đại diện pháp luật: Luân Hoàng Sơn

Địa chỉ: Xóm Nà Sảo, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC NHUNG

Mã số thuế: 4800917755

Đại diện pháp luật: Bế Nhật Hoàng

Địa chỉ: Xóm Nà Tâu, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


TRƯỜNG MẦM NON CHU TRINH

Mã số thuế: 4800916624

Đại diện pháp luật: Lục Minh Hiên

Địa chỉ: Xóm Cốc Gằng, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU TRINH

Mã số thuế: 4800916617

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải yến

Địa chỉ: Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


TRƯỜNG THCS CHU TRINH

Mã số thuế: 4800916582

Đại diện pháp luật: Đàm Thị ái Vân

Địa chỉ: Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ HÓA LỎNG LPG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800920684

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công

Địa chỉ: Xóm Cốc Gằng, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT CAO BẰNG - XÃ CHU TRINH

Mã số thuế: 4800909391-011

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh

Địa chỉ: UBND Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT CAO BẰNG - XÃ CHU TRINH

Mã số thuế: 4800909419-011

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh

Địa chỉ: UBND Chu Trinh, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng