Tìm thấy (48) doanh nghiệp tại Xã Hưng Đạo

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800900430

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Yên

Địa chỉ: Ngã 3, xóm 3, thôn Nam Phong, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TVT

Mã số thuế: 4800908140

Đại diện pháp luật: Linh Quang Vũ

Địa chỉ: Xóm 5 Hồng Quang, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÚY HIẾU CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800905693

Đại diện pháp luật: Tạ Viết Hiếu

Địa chỉ: Xóm 3 Nam Phong, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH THỊNH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800904837

Đại diện pháp luật: Trần Quang Hoàng

Địa chỉ: Xóm 3, Nam Phong, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ VĂN TUẤN

Mã số thuế: 4800903833

Đại diện pháp luật: Lý Văn Tuấn

Địa chỉ: Xóm 3, Nam Phong, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG QUỲNH

Mã số thuế: 4800902702

Đại diện pháp luật: Bế Quỳnh Mai

Địa chỉ: Ngã tư Cao Bình, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH NGUYÊN 689

Mã số thuế: 4800900800

Đại diện pháp luật: Đàm Thị Hương

Địa chỉ: Xóm 1, Hồng Quang, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4800899961

Đại diện pháp luật: Nông Hùng Cường

Địa chỉ: Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TƯỜNG ANH 268

Mã số thuế: 4800898904

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Duy

Địa chỉ: Xóm Nam Phong 4, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


HTX NÔNG NGHIỆP BA SẠCH HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 4800898894

Đại diện pháp luật: Lại Đức Thứ

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng