Tìm thấy (377) doanh nghiệp tại Phường Sông Hiến

CÔNG TY TNHH HANEUL CONSTRUCTION DESIGN

Mã số thuế: 4800920081

Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Thanh

Địa chỉ: Số 17, Tổ 15, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP ĐIỆN - XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG LONG BÌNH

Mã số thuế: 4800888575

Đại diện pháp luật: Trần Danh Cường

Địa chỉ: Số nhà 064, Tổ 25, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH 68 SAO MAI

Mã số thuế: 4800159597

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Lý

Địa chỉ: Số nhà 25, tổ 17, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO THÀNH

Mã số thuế: 4800897178

Đại diện pháp luật: Nông Thị Đào

Địa chỉ: Số nhà 34, Tổ 14, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XANH CAB

Mã số thuế: 4800896907

Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Định

Địa chỉ: Số nhà 050A, đường Phai Khắt Nà Ngần, tổ 17, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY CỔ PHẦN ENCOPL BẰNG GIANG

Mã số thuế: 4800888303

Đại diện pháp luật: Giáp Văn Thắng

Địa chỉ: Số nhà 16, Tổ 15, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍCH BẮC

Mã số thuế: 4800884683

Đại diện pháp luật: Lê Đình Tích

Địa chỉ: Dốc cứu hỏa, tổ 17, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY CỔ PHẦN KSCB

Mã số thuế: 4800875985

Đại diện pháp luật: Mã Thị Hoán

Địa chỉ: Số nhà 11A, tổ 8, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 8386

Mã số thuế: 4800864246

Đại diện pháp luật: Đặng Hùng Tứ

Địa chỉ: Gara ô tô Thái Tứ, Km3 Nà Cáp, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY THƯƠNG MẠI BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 4800148845

Đại diện pháp luật: Vũ Hùng Cường

Địa chỉ: Số nhà 055, tổ 19 đường Phai Khắt Nà Ngần, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng