Tìm thấy (13) doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Quang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG NHI

Mã số thuế: 4800920772

Đại diện pháp luật: Triệu Xuân Chiêm

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 4800908895

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình

Địa chỉ: Nà Mạ, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LÂM VŨ

Mã số thuế: 4800906908

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thanh

Địa chỉ: Xóm Nà Mạ, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


UBND XÃ VĨNH QUANG

Mã số thuế: 4800777970

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN NAM

Mã số thuế: 4800222640

Đại diện pháp luật: Vy Thu Hằng

Địa chỉ: Xóm Bản Tại, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINH QUANG

Mã số thuế: 4800875424

Đại diện pháp luật: Vương Văn Mạnh

Địa chỉ: Xóm Nà Mạ, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHÁNH TOÀN 569

Mã số thuế: 4800918727

Đại diện pháp luật: Tạ Lệ Hương

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


TRƯỜNG MẦM NON VĨNH QUANG

Mã số thuế: 4800916656

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thúy

Địa chỉ: Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH QUANG

Mã số thuế: 4800916649

Đại diện pháp luật: Lôi Thị Chao

Địa chỉ: Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT CAO BẰNG - XÃ VĨNH QUANG

Mã số thuế: 4800909391-010

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Oanh

Địa chỉ: UBND Vĩnh Quang, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng