Tìm thấy (315) doanh nghiệp tại Phường Sông Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HHT

Mã số thuế: 4800920123

Đại diện pháp luật: La Thanh Hiền

Địa chỉ: Số nhà 18, Tổ 3, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP SƠN HẢI

Mã số thuế: 4800913292

Đại diện pháp luật: Triệu Kim Chí

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 126 TL

Mã số thuế: 4800913140

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trà

Địa chỉ: Số nhà 47, tổ 18, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ÂN PHÚ

Mã số thuế: 4800912958

Đại diện pháp luật: Hoàng Như Khang

Địa chỉ: Số 54, Tổ 7, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ANH KHÔI 69

Mã số thuế: 4800912764

Đại diện pháp luật: Lục Thanh Hải

Địa chỉ: Số 60, tổ 20, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG MINH LONG

Mã số thuế: 4800912644

Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Long

Địa chỉ: Số nhà 030B, Tổ 7, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH ĐỨC NHUNG CB

Mã số thuế: 4800912531

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức

Địa chỉ: Số nhà 26, Tổ 19, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800912387

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Thu Thủy

Địa chỉ: 041 đường Lê Lợi, tổ 4, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LONG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800912073

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Long

Địa chỉ: Số nhà 041, tổ 2, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ TÂM ANH

Mã số thuế: 4800912027

Đại diện pháp luật: Trần Văn Ba

Địa chỉ: SN 052, Tổ 4, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng