Tìm thấy (54) doanh nghiệp tại Phường Hoà Chung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VƯƠNG HOÀNG

Mã số thuế: 4800897467

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Long

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI TRUNG 89

Mã số thuế: 4800896287

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thái

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HNT VIỆT NAM

Mã số thuế: 4800894875

Đại diện pháp luật: Nông Hoài Nam

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO CHÂU CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800894787

Đại diện pháp luật: Lý Thị Diệp

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUYỀN HOẠT

Mã số thuế: 4800894730

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN LONG 68

Mã số thuế: 4800894515

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quyết

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 4800890905

Đại diện pháp luật: Mã Quang Duy

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 689

Mã số thuế: 4800890736

Đại diện pháp luật: Mạc Đình Bảo

Địa chỉ: NR: ông Mạc Quang Hà, Tổ 1, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 636

Mã số thuế: 4800885782

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kiến

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ LONG KHANG

Mã số thuế: 4800872127

Đại diện pháp luật: Lương Hùng Việt

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng