Tìm thấy (3.182) doanh nghiệp tại Bắc Kạn

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700113334-006

Đại diện pháp luật: Nông Trường Sơn

Địa chỉ: Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700121254-007

Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Xóm Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XE MÁY BẮC KẠN TẠI CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700138018-001

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Dung

Địa chỉ: Suối Hón, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 4700187671

Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Tình

Địa chỉ: Xóm Nà Khon, xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


HTX YÊN MỸ- XÃ YÊN ĐĨNH HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700143949

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiến

Địa chỉ: Xóm Nà Mố, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 4700142448

Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Mai

Địa chỉ: Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 4700242594

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diện

Địa chỉ: Thôn Bản Tèng, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN CHỢ MỚI BẮC KẠN

Mã số thuế: 0100686174-651

Đại diện pháp luật: Hà Thị Giang

Địa chỉ: Thôn Nà Mố, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHAN

Mã số thuế: 4700273070

Đại diện pháp luật: Phan Trương Huấn

Địa chỉ: Thôn Nà Làng, Xã Yên Hân, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 4700272415

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thanh

Địa chỉ: Thôn Trà Lấu, Xã Yên Hân, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn